Благодійні внески

З 1 січня 2018 року заклади охорони здоров'я зобов'язані звітувати за зібрані благодійні внески з фізичних та юридичних осіб

25 липня Міністерство охорони здоров’я України підписало наказ, який від 1 січня 2018 року зобов’язує заклади охорони здоров'я звітувати за зібрані благодійні внески з фізичних та юридичних осіб.

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

 

НАКАЗ

25.07.2017

N 848

м.Київ

 

Про здійснення заходів з контролю за надходженням

і використанням благодійних пожертв у закладах охорони здоров'я

 

Відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 року № 1222, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, та з метою забезпечення прозорого та підзвітного надходження і використання закладами охорони здоров'я благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб

НАКАЗУЮ:

1. Керівникам закладів охорони здоров'я, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров'я України, Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити розміщення закладами охорони здоров'я, що знаходяться у сфері їх управління, інформації про надходження і використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб на потреби таких закладів охорони здоров'я.

2. Розміщення інформації про надходження і використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб здійснювати за формою.

1) щокварталу не пізніше десятого числа місяця, наступного за звітним кварталом;

2) на території закладу охорони здоров'я у загальнодоступному місці, а також на офіційному веб-сайті закладу охорони здоров'я та/або офіційних веб-сайтах Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

3. Цей наказ застосовується з 01 січня 2018 року.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

В.о. Міністра                                                                                                                                      У. СУПРУН

                   
Додаток до наказу МОЗ України від 25.07.2017 № 848
ІНФОРМАЦІЯ
про надходження і використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб
КП "1-а міська клінічна лікарня ПМР" за І квартал 2019 року
                   
Найменування юридичної особи ( або позначення фізичної особи) Благодійні пожертви, що були отримані закладом охорони здоров'я від фізичних та юридичних осіб Всього отримано благодійних пожертв, тис.грн. Використання закладом охорони здоров'я благодійних пожертв, отриманих у грошовій та натуральгній (товари і послуги)формі Залишок невикористаних грошових коштів, товарів та послуг на кінець звітного періоду, тис. грн.
в грошовій формі, тис.грн. в натуральній формі (товари і послуги), тис. грн. перелік товарів і послуг у натуральній формі напрямки використання у грошовій формі (стаття витрат) сума,тис. грн. перелік використаних товарів та послуг у натуральній формі сума,тис. грн.
Залишок коштів на рахунку станом на 01.01.2019р. 0,094     0,094 бланки медичні, госптовари, меблі по КЕКВ 2210 27,345     -27,251
мешканець м.Полтави 41,027     41,027 меблі, ч.о теплового лічильника по КЕКВ 3110 19,305     21,722
мешканець м.Полтави 23,280     23,280 заправка катриджу, п/ремонт від-я функціональної діагностики по КЕКВ 2240 2,761     20,519
мешканець м.Полтави 33,661     33,661 ч.перерахування пільгової пенсії по КЕКВ 2710 0,389     33,272
        0,000 продукти харчування по КЕКВ 2230 0,559     -0,559
        0,000 підключення 3-фазного приєднання, послуги хостингу, система охорони по КЕКВ 2240 21,698     -21,698
        0,000 вивіз сміття по КЕКВ 2275 0,083     -0,083
        0,000 судовий збір, свідоцтво про реєстрацію автомобілів по КЕКВ 2800 2,166     -2,166
        0,000 зменшення надходжень (комісія банку) 0,128     -0,128
ТОВ "ЮНСОН"   2,180 медикаменти та вироби медичні 2,180     медикаменти та вироби медичні 2,180 0,000
ТОВ "Дельта Медікал"   170,000 лампа операційна Раnalex-1 170,000     лампа операційна Раnalex-1 170,000 0,000
Світовий Банк   91,937 центральна станція д/отримання дистанційно переданих даних ЕКГ "Традекс" 91,937     центральна станція д/отримання дистанційно переданих даних ЕКГ "Традекс" 91,937 0,000
Світовий Банк   154,003 тонометри електронні стаціонарні Medicare - 3 шт. 154,003     тонометри електронні стаціонарні Medicare - 3 шт. 154,003 0,000
Світовий Банк   47,200 апарати д/вимірювання кров'яного тиску Medicare - 20 шт.; манжети д/вимірювання тиску на кінцівках Medicare - 2 шт.: офтальмоскопи - 6 шт.;системи д/забору біологічних рідин Vacutainer - 2000 шт. 47,200     апарати д/вимірювання кров'яного тиску Medicare - 20 шт.; манжети д/вимірювання тиску на кінцівках Medicare - 2 шт.: офтальмоскопи - 6 шт.;системи д/забору біологічних рідин Vacutainer - 2000 шт. 47,200 0,000
мешканець м.Полтави   5,888 стоматологічні матеріали та вироби 5,888     стоматологічні матеріали та вироби 5,888 0,000
мешканець м.Полтави   1,971 господарчі матеріали в т.ч. ел.чайник -1 шт. 1,971     господарчі матеріали в т.ч. ел.чайник -1 шт. 1,971 0,000
Міжнародний фонд допомоги хворим   8,400 послуги інфораційно-консультаційного забезпечення 8,400     послуги інфораційно-консультаційного забезпечення 8,400 0,000
Лікарняна каса   94,022 медичні препарати 94,022     медичні препарати 94,022 0,000
  98,062 575,599 Х 673,661 Х 74,434 Х 575,599 23,627
                   
                   
                   
        Директор_____________________Г.Б.Селькіна          
^ Вгору